ZLEĆ PROWADZENIE SZKODY

Odszkodowania Łukasz Hawryluk

tel.: 500 832 630

e-mail: biuro[@]odszkodowania-wroclaw.pl

NIP: 6912322653 

Podstawowym procesem w dochodzeniu odszkodowania jest udowodnienie 

wystąpienia szkody!

 

Polskie prawo jest tak skonstruowane, że to poszkodowany musi udowodnić swoją szkodę (art. 6. Kodeksu Cywilnego). Nie wydarzy się sytuacja, że Towarzystwo zapyta: "Czym dojeżdżałeś kliencie do lekarza, bo chcemy Tobie zwrócić pieniądze za wydane paliwo i amortyzację auta". Niestety, to poszkodowany musi udowodnić ten fakt i wystąpić z roszczeniem. A to tylko wierzchołek świadczeń, które mu się należą.

 

 

 

Poniżej wypisaliśmy podstawowe świadczenia, jakie uzyskujemy na rzecz naszych klientów:

 

 

 

Zadośćuczynienia za krzywdę, straty moralne i cierpienie

 

Inne zadośćuczynienie dostanie osoba aktywna, uprawiająca sport, ciężko pracująca fizycznie a inne osoba, gdzie tej "fizyczności" brak. Zależy nam zatem aby poznać bardzo dobrze naszego klienta by móc w sposób dokładny udokumentować i opisać dokumenty potrzebne do uzyskania zadośćuczynienia.

 

 

 

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

 

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Współpracujemy z lekarzem orzecznikiem, biegłym sądowym, który dla naszych klientów wystawia opinie o uszczerbku na zdrowiu.

Przykładowo za 5% uszczerbku na zdrowiu, powinna być wypłacona kwota ok. 15 000 zł

 

 

 

Zwrot kosztów za leczenie

 

Jeżeli okres oczekiwania na leczenie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia jest zbyt długi a zaniechanie leczenia może zagrażać zdrowiu poszkodowanego, możne on skorzystać z leczenia prywatnego i dochodzić od Towarzystwa zwrotu pieniędzy. Jeżeli w sposób umiejętny udokumentujemy potrzebę leczenia oraz jego zakres, w efekcie finalnym Towarzystwo będzie miało obowiązek zwrócić pieniądze za prywatne leczenie.

Alternatywą jest skorzystanie z usług placówek świadczących bezgotówkową obsługę osób poszkodowanych w wypadkach, np. FIZJO-GIRL we Wrocławiu.

 

 

 

Zwrot kosztów za dojazdy "kilometrówka"

 

Poszkodowany należy się zwrot za wydatki na dojazdy do placówek medycznych oraz wszelkich miejsc, gdzie musiał pojechać w związku z kolizją/wypadkiem. Wlicza się w to również koszt dojazdów bliskich, np. do szpitala czy do domu aby np. pomóc Poszkodowanemu po zdarzeniu. Za każde przejechane 100 km należą się 83,58 zł (wliczone w to jest paliwo oraz amortyzacja auta).

 

 

 

Zwrot kosztów za sprzęt ortopedyczny

 

Analogicznie dla zwrotu kosztów za dojazdy należy się zwrot wydanych pieniędzy za cały sprzęt i lekarstwa zakupione po zdarzeniu drogowym. Warto posiadać do zakupionych rzeczy imienne faktury na Poszkodowaną osobę.

 

 

 

Zwrot kosztów za przystosowanie mieszkania

 

Osoba po wypadku może nie być już w stanie wejść sama do wanny i trzeba przeprowadzić remont łazienki i dostosować ją do potrzeb Poszkodowanego. Zamontowanie dodatkowej barierki na schodach w domu jednorodzinnym czy nawet specjalistycznej windy, również może być konieczne. O zwrot za te wydatki można wystąpić do Towarzystwa.

 

 

 

Wyrównanie utraconych zarobków i korzyści

 

Jeżeli pobieramy 80% pensji wskutek zwolnienia po wypadku, nie dostajemy przez to premii czy "uciekła" nam nagroda, to również możemy rościć zwrotu utraconych zarobków od Towarzystwa.

 

 

 

Opiekuńcze

 

Za pomoc osobie Poszkodowanej po wypadku należy się tak zwane "opiekuńcze". Jest to świadczenie, które ma za zadanie wynagrodzić konieczną pomoc dla osoby Poszkodowanej. Takie świadczenie należy się nawet wówczas, gdy Poszkodowany nie poniósł z tego tytułu kosztów a pomocy udzielała najbliższa osoba: rodzic, małżonek, dziecko. Najczęstszą pomocą jest pomoc przy codziennych czynnościach, których Poszkodowany nie jest w stanie sam wykonać (a wcześniej robił to bez problemów): ubieranie, mycie, gotowanie, sprzątania, zakupy, dojazd do lekarzy itp. Jeżeli poszkodowany korzysta z takiej pomocy przez np. 2 miesiące po 4 godziny dziennie w dni pracujące to "opiekuńcze" kształtuje się na poziomie: 40 dni x 4 godziny x 14 zł = 2240 zł. 14 zł jest w tym przykładzie średnią stawką za usługi opiekuńcze w danej gminie. 

 

 

 

 

Odszkodowania

Łukasz Hawryluk