Odszkodowania

Łukasz Hawryluk

Jeżeli spłaciłeś wcześniej kredyt (np. poprzez konsolidację), należy Ci się zwrot prowizji bankowej.

W ustawie o kredytach konsumenckich widnieje zapis, że w razie przedterminowej spłaty zobowiązania (kredytu konsumenckiego), kredytobiorca ma prawo do proporcjonalnego zwrotu poniesionych wcześniej kosztów - w tym także prowizji.

Banki przez długi czas kwestionowały, że prowizja zalicza się do tych kosztów i nie wypłacały takich środków klientom.

 

Poniżej opisana jest propozycja dla Państwa.

Podstawa prawna: Art. 49. ustawy o kredycie konsumenckim

 

Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
 2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

"(...) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stał na stanowisku, że przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tym że redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie (...)"  źródło

Kto w praktyce może uzyskać zwrot prowizji? Osoby które:

 

 • wzięły kredyt gotówkowy, pożyczkę do kwoty  255.550,00 zł (górna granica kredytu konsumenckiego)
 • wzięły kredyt po dacie 18.12.2011 r. (weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim)
 • miały pobraną prowizję od kredytu
 • wzięły kredyt jako osoby fizyczne (nie prowadziły firmy)
 • spłaciły kredyt przed czasem (własną gotówką lub poprzez wzięcie kredytu konsolidacyjnego)

 

Jak wyliczyć kwotę zwrotu prowizji, przykładowe założenia:

 

 • 60 rat - okres kredytowania (60 miesięcy)
 • 40 rat - ilość spłaconych rat (w czterdziestej racie całkowita spłata kredytu)
 • 33,33% - współczynnik zwrotu prowizji [(60-40)/60]*100%
 • jeżeli została pobrana prowizja w kwocie 3.000 zł to zwrot prowizji wynosi:  1.000 zł (3.000 zł * 33,33%).

Komu nie należy się zwrot prowizji? Osobom które:

 

 • wzięły kredyt gotówkowy na cel związany z działalnością gospodarczą
 • wzięły kredyt hipoteczny
 • wykluczenia wynikające z powyższego punktu

Co jest potrzebne aby odzyskać prowizję za wcześniej spłacony kredy?

 

 • umowa kredytowa
 • potwierdzenie spłaty kredytu

 

Skany w/w dokumentów wyślij na mój e-mail: biuro[@]odszkodowania-wroclaw.pl (jeżeli nie masz tych dokumentów to również napisz do mnie e-mail, podpowiem skąd je uzyskać). Możesz skorzystać z poniższego formularza.

 

Zwrotnie otrzymasz trzy propozycje prowizyjne na jakich uzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji i wybierzesz dla siebie najlepsze rozwiązanie:

 

 1. odkup należnej prowizji (pieniądze u Ciebie do 3 dni roboczych)
 2. prowadzenie sprawy na zasadzie % od efektu (nie ponosisz kosztów)
 3. prowadzenie sprawy na zasadzie % od efektu (ponosisz koszty)
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Odszkodowania Łukasz Hawryluk

tel.: 533 126 335

e-mail: biuro[@]odszkodowania-wroclaw.pl

ul. Podwale 37/38, 50-040 Wrocław